Yig'ma elektron katalog a'zolari

LocationInfoTitle

LocationInfoContent


21. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti axborot-resurs markazii (AAD)

22. Toshkent axborot texnologiyalar universiteti axborot-resurs markazi (AAF)

23. Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi (AAG)

24. Toshkent davlat yuridik unversiteti axborot-resurs markazi (AAE)

25. Andijon davlat universiteti axborot-resurs markazi (IAD)

26. Andijon olimpiya zahiralar kolleji axborot-resurs markazi (IAJ)

27. Andijon davlat universiteti qoshidagi 2-son akademik litseyi axborot-resurs markazi (IBK)

28. Gyote instituti Toshkent filiali axborot-resurs markazi (AAH)

29. Yunusobod kompyuter texnologiyalar kasb-hunar kolleji axborot-resurs markazi (AAI)

30. Toshkent radiotexnika kasb-hunar kolleji axborot-resurs markazi (AAJ)

31. Toshkent turizm kasb-hunar kolleji axborot-resurs markazi (AAK)

32. Yunusobod dizayn kasb-hunar kolleji axborot-resurs markazi (AAL)

33. Surxondaryo viloyat axborot - resurs markazi (KAG)

34. Toshkent iqtisodiyot kasb-hunar kolleji axborot-resurs markazi (AAM)

35. Navoiy viloyat axborot - resurs markazi (MAE)

36. Navoiy davlat pedagogika instituti axborot-resurs markazi (MAB)

37. Yunusobod mashinasozlik kasb-hunar kolleji axborot-resurs markazi (AAN)

38. Toshkent irrigatsiya va meloratsiya instituti qoshidagi Yunusobod akademik litsey axborot-resurs markazi (AAO)

39. Toshkent moliya instituti qoshidagi akademik litsey axborot-resurs markazi (AAP)

40. Toshkent kimyo-texnologiya instituti qoshidagi akademik litsey axborot-resurs markazi (AAQ)