Yordam

Hurmatli foydalanuvchilar!

Yig‘ma elektron katalog dasturida turli xil qidiruv shakllari (kalit so‘zlar, mualliflar, kitob nomi, yillar) mavjud bo'lib, bu belgilar axborot qidiruvining keng imkoniyatini beradi.

Dasturdan  foydalanishda  2 ta  qidiruv tizimi  mavjud.

                                          1.Oddiy qidiruv______pdf

                                          2.Batafsil  qidiruv ____pdf

 

          Yig'ma elektron katalog dasturida bibliografik yozuvlarni yaratish yo'riqnomasi