Belorussiya kutubxonalari yig‘ma elektron katalogi

Yig‘ma  elektron katalogi - 3 ta  yetuk kutubxona: Belorussiya Milliy kutubxonasi,  Ya.Kolasa nomidagi Belorussiya Milliy Fanlar akademiyasi markaziy ilmiy kutubxonasi, Respublika ilmiy-texnika kutubxonasimilliy koorparativ  axborot resursini shakllantiradi.

Yig‘ma  elektron katalogda   15 mln. dan  ortiq bibliografik yozuvlar mavjud bo‘lib, kitoblar, dissertatsiyalar,  avtoreferatlardan iborat. Katalogdagi  ma'lumotlar har kuni yangilanadi.

Yig‘ma elektron katalog yozuvlari yetuk kutubxonalar fondlarining nusxalari, shifri va  ularni saqlash  to‘g‘risidagi  ma'lumotlarini  qamrab olgan.

 

rlst.org.by/svkat.html