Rossiya davlati Yig'ma Elektron katalogi

Rossiya kutubxonalari yigma katalogi  8 milliondan ortiq bibliografik yozuv va 30 millionga yaqin nusxa yozuvlar  mavjud.

“Rossiya kutubxonalari yig‘ma katalogi”  mamlakatning 500 dan ortiqroq  yirik kutubxonalar fondi hujjatlarini o‘z ichiga olgan. Jumladan:  Rossiya Davlat kutubxonasi, Rossiya Milliy kutubxonasi, Rossiya Fanlar akademiyasi Sibir bo‘limining Davlat ommaviy ilmiy-texnika kutubxonasi, Rossiya Davlat ommaviy tarix kutubxonasi, Markaziy ilmiy tibbiyot kutubxonasi, Rossiya qishloq xo‘jalik fanlar akademiyasi markaziy ilmiy qishloq xo‘jalik kutubxonasi va boshqalar.

 

 

skbr2.nilc.ru