Milliy Axborot kutubxona Markazi "LIBNET"

2012 yil noyabr oyidan boshlab,  elektron resurslarning bibliografik ma'lumotlar  bazasi - elektron resurslarini yig‘ma katalogini taqdim etishda  (ERYK)    masofadan turib foydalanish imkoni yaratildi.

 “Rossiya Madaniyati” Federal maqsadli dastur(2012-2018 yillar)”ni amalga oshirish maqsadida,Umum Rossiya axborot-kutubxona kompyuter tarmog‘i LIBNET markazining 2011-2020 yillardagi ish faoliyatni rivojlantirsh ko‘zda tutilgan. “Rossiya kutubxonalaring yig‘ma elektron katalogini rivojlantirish” to‘g‘risidagi 91-qarori asosida B.N.Yelsin nomidagi Prezident kutubxonasi, Rossiya Davlat kutubxonasi va Rossiya milliy kutubxonalari hamkorligida  faoliyat yuritadi.

nilc.ru