Bo'limlar

Markazda 2 ta bo‘lim faoliyat olib boradi

 

  • Kataloglashtirish va tahrirlash bo‘limi.
  • Tashqi aloqa va texnik ta'minot.

 

Kataloglashtirish va tahrirlash bo‘limining asosiy vazifasi bibliografik yozuvlar sifatini oshirish va takrorlarga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida kelib tushgan yozuvlarni tahrirlash va nazorat qiladi. Bo‘limda 6 nafar mutaxassis faoliyat olib boradi.

Tashqi aloqa va texnik ta'minot bo‘limining asosiy vazifasi axborot almashish va bibliografik yozuvlarni o‘zlashtirish maqsadida axborot kutubxona muassasalari o‘rtasida faol aloqalarni o‘rnatadi. EK bazasini saqlash uchun uning himoyasini, yozuvlarni arxivlashtirish ruxsatsiz foydalanishlarini nazorat qiladi. Bo‘limda 4 nafar mutaxassis faoliyat olib boradi.