Rossiya Milliy Kutubxonasi Elektron Katalogi

Kitoblar katalogi  rus, ukrain, belarus tillarida

Elektron katalog (eski talqin)

Rus tilidagi kitoblarning bosh alifbo katalogi (1725-1998)

Rus kitoblarining xalqaroyig‘ma katalogi  (1918-1926)

Rossiya Federatsiyasi kutubxonalar fondida XVIII asr fuqarolik nashrining ruscha kitobi  (1708-1800)

Qadim rus fondlari

www.nlr.ru