Novosibirsk viloyati kutubxonalarning yagona kompyuter tarmog'i

NSVKYK (Novosibirsk viloyati kutubxonalarining yig‘ma katologi) Novosibirsk shaxri va Novosibirsk viloyatidagi 55-ta kutubxonalar fondi hujjatlarini o‘z ichiga oladi. Jumladan: Novosibirsk viloyat davlat ilmiy kutubxonasi, A.M. Gorkiy nomidagi Novosibirsk viloyat bolalar kutubxonasi, K.Marks nomidagi shaxar Markaziy kutubxona boshchiligida Novosibirsk shaxardagi 12-ta kutubxona tizimi, Novosibirsk viloyatining 36-ta munitsipal kutubxonalari va boshq. 

 

 

poisk.ngonb.ru/opacg/