Oddiy qidiruv

Batafsil qidiruv


Loyiha haqida

Yig‘ma elektron katalog nima? (YEK)Yig‘ma elektron katalogning asosiy vazifalari bu: Yirik kutubxonalarga kelib tushgan nashrlarni hamkorlikda kataloglashtirish va klassifikatsiyalash; Bibliografik ma'lumotlarning yig‘ma bazasini shakllantirish va nazoratini olib borish; Tarmoq va Internet orqali axborot-kutubxona muassasalari o‘rtasida bibliografik yozuvlarni MARC (UZMARC) formatlarida ayirboshlash.

batafsil

Qoida

Ishtirokchilar uchun qoida. O‘zbekiston Respublikasining “Axborot-kutubxona faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni va Respublika yig‘ma elektron katalog markazi Nizomiga asosan respublikadagi axborot-kutubxona markazlari va axborot resurs markazlari a'zo bo‘ladi;Хorijiy mamlakatlarning axborot-kutubxona muassasalari bilan hamkorlikda faoliyat olib borishi mumkin; Respublika yig‘ma  elektron katalog markazi hamkorlari bilan a'zolik to‘g‘risidagi bitim yoki xizmatlar ko‘rsatish uchun tuzilgan ikki tomonlama shartnomalar asosida  ish olib boradi; (Ilova.

batafsil